Renault Business Finance

Renault Business Finance is de leasemaatschappij die het dichts bij Renault en het Renault dealernetwerk staat.
Wij kennen uw Renault het beste. Dit stelt ons in staat om een leaseoplossing te bedenken die u écht vooruit helpt.

Full Operational Lease

Renault Business Finance neemt u alle zorgen van de auto uit handen. Op basis van de door u gewenste looptijd
en het verwachte aantal te rijden kilometers betaalt u maandelijks een vast leasebedrag. Daarin zijn alle kosten van
uw auto meegenomen.

Zelf houdt u alle tijd, energie en financiële ruimte over voor uw bedrijfsactiviteiten. Aan het einde van de leasetermijn
levert u de auto gewoon in bij Renault Business Finance. Op die manier heeft u ook geen zorgen over de restwaarde
van de auto.

Bij Renault Business Finance zijn de volgende componenten in uw leasetermijn opgenomen:

  • Afschrijving
  • Reparatie, onderhoud en vervanging banden
  • Schadeherstel en glasreparatie
  • Rentekosten
  • Houderschapsbelasting


Er zijn verschillende varianten van Operational Lease mogelijk, zoals Netto Operational Lease, Short Lease en Depot
Lease. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden. Maakt u een afspraak met één van onze verkoopadviseurs.

Financial Lease

Bij Financial Lease wordt alleen de investering van de auto gefinancierd. U wordt economisch eigenaar en de auto komt
op uw bedrijfsbalans te staan. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van fiscale voordelen, onder andere investerings-
aftrek.

Het gefinancierde bedrag betaalt u in vaste gelijke maandelijkse termijnen terug. De maandtermijn bestaat uit een deel
aflossing en rente. Kosten - zoals reparaties, onderhoud, vervanging van banden en bijvoorbeeld uw autoverzekering -
zijn niet inbegrepen in dit bedrag. Het is wel mogelijk om services, zoals een onderhoudscontract, apart toe te voegen
aan uw Financial Lease overeenkomst.

Aan het einde van de Financial Lease overeenkomst bent u volledig eigenaar van de auto. U beslist zelf of u door blijft
rijden of dat u de auto inruilt voor een nieuwe Renault.